در این قسمت لیستی از مطالب آموزشی و ارزیابی های بالینی در مورد مطالب مربوط به محصولات استومی و لوازم جانبی هالیستر جهت ارتقا سطح اطلاعات کارشناسان و متخصصین درمانی در نظر گرفته شده است.

Accessories