پخش ویدیو

معرفی برند هالیستر

ارتباط با تیم علمی RTJ

آموزش نحوه ضدعفونی محصولات در شرایط کرونا 2

ویژگی های منحصر به فرد و برتر چسب پایه هالیستر

عملکرد چسب پایه محدب هالیستر (convex)

معرفی انواع چسب پایه هالیستر

معرفی کیسه های یورستومی هالیستر و نحوه تخلیه آن

آموزش نحوه اتصال کیسه استومی و چسب پایه هالیستر در سیستم دو تکه

معرفی کیسه استومی یک تکه مخصوص بعد از عمل دریچه دار کد 20110

آموزش اندازه گیری سایز استوما

آموزش نصب کیسه های استومی دو تکه هالیستر

نکات مهم مراقبت از زخم و استومی برای بیماران دارای استومی (استومیت)

آموزش تخلیه کیسه های استومی یک تکه و دو تکه (کلستومی وایلئوستومی) ته باز