دسته بنديها
ست کامل شستشوی روده ( Irrigation Set )
شستشوی روده یک روش مناسب برای برخی بیماران دارای استومی است که بتوانند برای مدت 24 تا 48 ساعت نگران تخلیه کیسه استومی نباشند و به امور روزمره و فعالیتهای اجتماعی خود بپردازند.
(جهت سفارش ست شستشوی روده با کارشناسان مربوطه تماس حاصل نمایید.)