فرم سفارش کالا بیماران
با تشکر از انتخاب شما از محصولات استومی هالیستر
فرم سفارش کالا بیماران
تاریخ
1400/03/25
شماره سفارش
14000325-122516
نام بیمار *
نام خانوادگی بیمار *
نام پزشک *
نام بیمارستان *
کد ملی بیمار *
شماره تماس ثابت *
شماره همراه *
ایمیل (آدرس الکترونیکی)
نام شهر *
آدرس کامل پستی *
مشخصات و کد محصولات مورد نظر خود را با تعداد مشخص نمایید.
منوبار محصولات استومی
ردیف نام کالا کد کالا تعداد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

توضیحات
Captcha
 
*