خدمات به بیماران زخم و استومی توسط تیم هالیستر
خدمات
 • برگزاری دوره های آموزشی (زخم، استومی و بی اختیاری) با همکاری تیم برجسته هالیستر امریکا و اروپا جهت پرسنل کادر درمانی و پرستاران علاقمند به زمینه مراقبتهای زخم و استومی
 • برگزاری کلاسهای مرتبط با زخم و استومی و شناخت کیسه مناسب استومی جهت متخصصین در تهران و شهرستان ها
 • ارائه خدمات مشاوره ای رایگان توسط کارشناسان زخم و استومی هالیستر
 • آموزش رایگان بيماران دارای استومی درکلیه بیمارستانها و تعیین کد کیسه استومی آنها تهران و شهرستان ها
 • ویزیت بیماران دارای زخم و استومی در مراکز درمانی
 • آموزش نحوه نصب کیسه استومی به بیماران و کادر پزشکی و پرستاری در بیمارستانها
 • مشاوره بیمه استومی بصورت رایگان توسط کادر علمی و اداری رایان طب جاوید
 • )خدمات پرستاری در منزل به بیماران دارای زخم و استومی (استومیت
 • معرفی محصولات استومی و زخم هالیستر به داروخانه های معتبر و تحت پوشش بیمه های تامین اجتماعی و سلامت و ارتش و کلیه بیمه های تکمیلی
 • معرفی آگاهی بیشتر بیماران و خانواده بیماران پس از عمل جراحی در مورد نحوه خرید کیسه های استومی و معرفی مراکز معتبر خرید کیسه های کلستومی و یورستومی ایلئوستومی طبق بخشنامه رسمی اداره کل تجهیزات پزشکی جهت پیشگیری از خرید محصولات استومی از مراکز غیر معتبر و فاقد استاندارد های لازم
 • توضیحات کامل حین آموزش به بیماران در مورد تعیین کد دقیق کیسه استومی قبل از اقدام به ثبت پرونده در بیمه
 • ارتقا سطح آگاهی بیماران استومی از بیمه بودن محصولات استومی هالیستر و تشکیل پرونده بیمه استومی توسط مشاورین و کارشناسان شرکت رایان طب جاوید