درباره ما
درباره ما
شرکت رایان طب جاوید RTJ به عنوان نماینده انحصاری شرکت هالیستر آمریکا در سال 1393 تاسیس گردیده است وبا تشکیل تیمی از متخصصین مجرب در امر زخم و استومی , در صدد رسیدن به اهداف ذیل گامهای استوار و موثری را برداشته است.
  • ارائه بالاترین سطح استاندارد کیفیت در محصولات استومی و بی اختیاری و زخم 
  •  کیسه استومی و لوازم جانبی آن
  • ارائه خدمات درمانی و آموزشی به بیماران دارای استومی و مراکز درمانی مرتبط درتهران و تمامی استان ها
  • ارائه مراقبت های موثرتر درمان در منزل به بیماران دارای استومی
  • توجه به نیازهای مراکز درمانی و بیماران تحت پوشش 
  • تلاش جهت ایجاد دسترسی آسان تر و سریع تر بیماران دارای استومی  و مراکز درمانی به محصول مورد نظر
  • ایجاد شبکه گسترده پاسخگویی به مراجعین و بیماران دارای استومی (استومیت)

تاریخچه شرکت هالیسترآمریکا (Hollister)

به عنوان بزرگترین تولید کنند محصولات استومی , زخم , بی اختیاری در جهان 

امروزه شرکت هالیستربه عنوان یک تیم جهانی به جامعه جهانی خدمت می نماید وهمچنان با گذشت بیش از90 سال از تاسیس این کمپانی اصول و ارزش های اولیه خود را حفظ نموده است.اصول و ارزش هایی که بنیانی مستحکم و میراثی پایدار را برای شرکت هالیستر به ارمغان آورده است.
شرکت هالیستر دارای 5 مرکزتولیدی بزرگ میباشد.

  • 2 مرکز در United States ( Missouri- Virginia)
  • 2 مرکز در اروپا Europe (Ireland – Denmark)
  • یک مرکز در هند India