محصولات مراقبت از زخم

محصولات مراقبت از پوست و زخم اطراف استومی هالیستر

توجه(هشدار)

قبل از استفاده از هر کدام از محصولات حتما با کارشناس استومی هالیستر مشورت نمایید. در صورت مصرف موارد فوق بدون مشورت و تایید کارشناسان، احتمال بروز مشکلات بیشتر زخم و استومی می‌باشد.