مقاله های آموزشی
مقاله های آموزشی
در این قسمت لیستی از مطالب آموزشی و ارزیابی های بالینی در مورد مطالب مربوط به محصولات استومی و لوازم جانبی هالیستر جهت ارتقا سطح اطلاعات کارشناسان و متخصصین درمانی در نظر گرفته شده است.
Accessories
Convexity
Lock 'n Roll Closure System
Nursing Issues
Ostomy Filters
Pediatrics
Psychosocial Adaptation
Secure Start Services
Skin Barriers
WOCN Posters