مراقبت از استومی نمایندگان
مراقبت از استومی
نمایندگان
ارتقاء کیفیت زندگی

شرکت هالیستر اززمان معرفی اولین کیسه استومی خود در سال 1964 میلادی در صدد ارتقاء سطح کیفیت زندگی بیمارانی که تحت عمل جراحی استومی قرار می گرفته اند بوده است.
امروزه، هالیستر با استفاده از سیستم های پیشرفته در کیسه استومی خود و ارائه طیف وسیع و جامعی از لوازم جانبی مخصوص در مراقبت از انواع استومی ها، راه حل های پیشرو برای مدیریت استومی فراهم نموده است.

اهداف هالیستر

فراهم نمودن منابع و خدمات با کیفیت مطلوب به بیماران دارای استومی و کمک به آنها در شناخت کیسه استومی مناسب و بازگشت و از سرگیری زندگی عادی و حفظ شیوه زندگی پس از عمل جراحی استومی.


Distributers/DistributionPartner.jpg