مراقبت از استومی بیماران
مراقبت از استومی

ارتقاء کیفیت زندگی در بیماران استومی (شناخت کیسه استومی مناسب)

شرکت هالیستر از زمان معرفی اولین کیسه استومی خود در سال 1964 میلادی در صدد ارتقاء سطح کیفیت زندگی بیمارانی که تحت عمل جراحی استومی قرار می گرفته اند بوده است.
امروزه، هالیستر با استفاده از سیستم های پیشرفته در کیسه  استومی خود و ارائه طیف وسیع و جامعی از لوازم جانبی مخصوص در مراقبت از انواع استومی، راه حل های پیشرو برای مدیریت استومی و کیسه های استومی  فراهم نموده است.


اهداف هالیستر (اهمیت شناخت کیسه مناسب استومی در بیماران بلافاصله پس از عمل جراحی)

فراهم نمودن منابع و خدمات با کیفیت مطلوب به بیماران استومی که از کیسه استومی استفاده میکنند و کمک به آنها در شناخت محصولات و کیسه استومی و لوازم جانبی مخصوص استومی و شناخت در بازگشت به زندگی عادی و حفظ شیوه زندگی پس از عمل جراحی استومی.